Business Process Optimization:

Procurement of ICT solutions

Naziv projekta 

„Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Decodio Applications d.o.o. nabavkom IKT rješenja“

šifra projekta KK.03.2.1.19.0875

Kratki opis projekta

Realizacijom ovog projekta odnosno primjenom razvijenih  softvera  za neprekidno poslovanje, za nadzor i upravljanje nad svim  poslužiteljima i servisima te automatizacijom operativnih aktivnosti tvrtka će kontinuirano rasti, razvijati se, unaprijediti poslovanje te samim time ojačati svoju poziciju na tržištu.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti: 

a) Nabavka hardverske infrastrukture i implementacija ERP rješenja

b) Upravljanje projektom

c) Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta 

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja Prijavitelja primjenom razvijenih specifičnih softvera, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanu primjenu IKT rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

a) Povećanje prihoda od prodaje;

b) Povećanje kapaciteta za pružanje usluga te

c) Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 312.595,06 HRK

Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 248.762,05 HRK

Udio EU u financiranju projekta iznosi 161.692,82 HRK

Razdoblje provedbe projekta

15.10.2019. – 15.10.2020.

Kontakt za više informacija

e-mail: ivan.vadjic@decod.io 

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/